Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
ook gekend als General Data Protection Regulation (GDPR)

 

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van WineShare, stationsstraat 256 te Rotselaar  22 met ondernemingsnummer BE 0834.422.506. 


WineShare neemt gegevensbescherming zeer ernstig en doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.  WineShare, stationsstraat 256 te Rotselaar  22 met ondernemingsnummer BE 0834.422.506 - is hierbij aangeduid als de verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens. 

 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door WineShare verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 

Als je vragen of opmerkingen hebt omtrent het gebruik van jouw gegevens door WineShare, neem dan gerust contact op!

 

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door WineShare. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

WineShare stuurt via e-mail nieuwsbrieven.  Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van WineShare. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. De gegevens die WineShare ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. Campaign Monitor, wat door ons gebruikt wordt om onze nieuwsbrief te verzenden.

 

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met WineShare via de website. In  dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een produkt of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en BTW nummer.

3. Analytics

De website van WineShare verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

 

Bewaren van gegevens

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door WineShare, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, naam en voornaam worden opgeslagen in Campaign Monitor. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail naar info@wineshare.be te sturen.

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met WineShare via mail, worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal voor 2 jaar bewaard.  Wij dienen je er attent op te maken dat  je persoonsgegevens door ons aan andere derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van bijvoorbeeld het kassasysteem en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen je dan meedelen bij welke instantie uw gegevens zich bevinden.

 

3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door WineShare of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.  Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar WineShare. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

 

Jouw rechten

 

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij WineShare vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met WineShare. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door WineShare. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 

3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij WineShare opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient WineShare al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij WineShare vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.  

5. Recht op het indienen van een klacht

Alle diensten die in het kader van de aan u door Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn binnen de mate van het redelijke, kosteloos.  Je hebt het recht om een klacht in te dienen via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel) als je vindt dat WineShare niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

 

XXXX